Besplatna isporuka za sve porudžbine preko 8.000rsd iz Srbije ili 149€ iz ostalih zemalja

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI INTERNET SAJTA HIPOLITA

Internet sajt koji je registrovan pod nazivom internet domena hipolita.store u isključivom je vlasništvu Sandre Bošković, pr., čija je preduzetnička radnja HIPOLITA IMPERO registrovana za obavljanje trgovine na malo posredstvom pošte ili preko interneta, kao pretežne delatnosti (u daljem tekstu: HIPOLITA). HIPOLITA se nalazi na adresi Ivana Mičurina 19, stan 70, Beograd-Rakovica, Rakovica, Republika Srbija, sa PIB: 112384483 i MB: 66067530. Naši kontakt podaci su: hipolitaimpero@gmail.com.

Primenu Politike privatnosti internet sajta HIPOLITA (u daljem tekstu: Politika privatnosti) prihvatate kada prilikom prve posete našem sajtu u „prozoru“ koji se pojavi, prihvatite Uslove korišćenja sajta i Politiku privatnosti (čiji sastavni deo čini i Politika upotrebe „kolačića“).

Kada jednom prihvatite primenu ovih dokumenata, „prozor“ za prihvatanje Vam se više neće pojavljivati prilikom narednih poseta sajtu. Naknadno odustajanje od primene Politike privatnosti nije moguće, stoga Vam preporučujemo da pročitate ovaj dokument pre prihvatanja i ukoliko pronađete bilo šta sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite naš internet sajt.

Politika privatnosti obavezuje od dana objavljivanja na ovom internet sajtu, odnosno od 9.9.2021. godine.

HIPOLITA zadržava pravo izmene Politike privatnosti bez prethodnog obaveštavanja, a radi usklađivanja sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije i sopstvenim potrebama poslovanja. Izmenjena verzija obavezuje od dana objavljivanja na internet sajtu, na čiju primenu pristajete korišćenjem sajta HIPOLITA nakon objavljenih izmena. Vašu saglasnost sa izmenama Politike privatnosti tražićemo u slučajevima kada zakon koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti zahteva postojanje saglasnosti. Kako Vas kao korisnika ovog internet sajta obavezuje uvek poslednja objavljena verzija Politike privatnosti, preporučujemo da s vremena na vreme pročitate ovaj dokument.

 1. Rukovalac podacima o ličnosti

HIPOLITA, odnosno Sandra Bošković kao preduzetnik i vlasnik pomenute preduzetničke radnje i internet sajta (rukovalac podacima o ličnosti), svesna je značaja zaštite podataka o ličnosti i toj oblasti posvećuje veliku pažnju. Radi ispunjavanja propisanih obaveza i zaštite privatnosti Vaših podataka o ličnosti koje delite sa nama, sačinili smo ovu Politiku privatnosti. Kontakt podaci rukovaoca podacima o ličnosti su: hipolitaimpero@gmail.com.

 1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo

2.1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo na osnovu Vašeg slobodno datog pristanka:

 • Podaci koje podelite kada se registrujete na našem sajtu (ime, i-mejl adresa, lozinka – samo ako označite da Vaši podaci za logovanje ostanu zapamćeni, zato preporučujemo izbor složenije lozinke i njeno periodično menjanje),

Svrha: ostvarivanje pogodnosti i dostupnost informacijama koje omogućavamo samo registrovanim kroiscnima i sl,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak;

 • Podaci koje podelite kada ostavljate recenziju na robu u elektronskoj prodavnici na našem sajtu (ime, i-mejl adresa),

Svrha: uvažavanje Vaših mišljenja i sugestija kako bismo poboljšali ponudu i kvalitet robe koju prodajemo,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak;

 • Podaci koje podelite kada šaljete upit putem forme za pitanja (ime, i-mejl adresa, sadržaj pitanja),

Svrha: odgovor na Vaše pitanje,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak;

 • Podaci koje podelite kada šaljete pitanje koristeći podatke navedene na Kontakt stranici (u zavisnosti od vida komunikacije: ime, i-mejl adresa, broj telefona, kućna/poslovna adresa, sadržaj poruke ili i-mejla i drugi podaci koje podelite),

Svrha: odgovor na Vaše pitanje,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak;

 • Podaci koje podelite kada poručujete robu iz naše elektronske prodavnice koristeći podatke navedene na Kontakt stranici (u zavisnosti od vida komunikacije: ime, i-mejl adresa, broj telefona, kućna/poslovna adresa, okrug, grad, poštanski broj, sadržaj poruke ili i-mejla i drugi podaci koje podelite),

Svrha: obrada Vaše porudžbine, realizacija naših obaveza po ugovoru o prodaji i omogućavanje dostavljanja poručene robe,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak i izvršavanje obaveza po osnovu ugovora o prodaji;

 • Podaci koje podelite kada poručujete robu preko naše elektronske prodavnice (ime, i-mejl adresa, broj telefona, kućna/poslovna adresa, okrug, grad, poštanski broj),

Svrha: obrada Vaše porudžbine, realizacija naših obaveza po ugovoru o prodaji i omogućavanje dostavljanja poručene robe;

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak i izvršavanje obaveza po osnovu ugovora o prodaji;

 • Podaci koje podelite kada poručujete robu preko naših stranica na društvenim mrežama (ime, i-mejl adresa, broj telefona, kućna/poslovna adresa, okrug, grad, poštanski broj, sadržaj poruke ili i-mejla i drugi podaci koje podelite);

Svrha: obrada Vaše porudžbine, realizacija obaveza po ugovoru o prodaji i omogućavanje dostavljanja poručene robe,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak i izvršavanje obaveza po osnovu ugovora o prodaji;

 • Podaci koje navedete u Izjavi o odustanku od ugovora i reklamaciji koju podenesete (ime, adresa, broj telefona, i-mejl adresa, potpis),

Svrha: ispunjavanje naših zakonskih obaveza i postupanje po Izjavi o odustanku od ugovora i podnetoj reklamaciji,

Pravni osnov: Vaš slobodno dat pristanak i poštovanje zakonskih obaveza.

Pristanak na obradu navedenih podataka mogu dati punoletna lica i maloletna lica sa navršenih 15 godina života. Maloletno lice koje nije navršilo 15 godina života ne može samostalno dati pristanak, već će u njegovo ime to učiniti zakonski zastupnik (roditelj ili drugo lice).

Čuvanje podataka: Navedene podatke čuvamo dok imamo Vaš pristanak za to ili kraće (dok je njihovo čuvanje neophodno radi ostvarivanja svrhe prikupljanja). Nakon opoziva pristanka na obradu podataka o ličnosti, Vaši podaci biće automatski obrisani.

Obaveza davanja podataka: Davanje podataka o ličnosti je obavezno kada poručujete robu iz naše ponude (na bilo koji od mogućih načina poručivanja), imajući u vidu da su podaci koje tom prilikom podelite sa nama neophodni da bismo ispunili svoje obaveze po ugovoru o prodaji i da bi Vam poručena roba bila dostavljena. Davanje podataka o ličnosti je obavezno i kada podnosite Izjavu o odustanku od ugovora i kada izjavljujete reklamaciju na robu kupljenu kod nas, s obzirom na to da je postupanje po Izjavi i reklamaciji naša zakonska obaveza čije ispunjenje nije moguće bez ličnih podataka koje podelite. Ostale podatke o ličnosti niste u obavezi da podelite sa nama, ali u tom slučaju neće biti ostvarena svrha njihovog prikupljanja (npr. nećemo moći da odgovorimo na Vaše pitanje i sl).

2.2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski:

Kada posetite ovaj internet sajt, HIPOLITA može automatski prikupiti pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja putem kojeg pristupate našem sajtu. To mogu biti sledeći podaci: vrsta uređaja preko kojeg pristupate sajtu, podaci o pretraživaču koji tom prilikom koristtite, šira geografska lokacija (država, grad), pol, godine života, podaci o tome koje stranice najčešće i najduže posećujete i sl.

Navedene podatke prikupljamo prevashodno pomoću tehnologije tzv. „kolačića“, koji se primenjuju na osnovu Vašeg slobodno datog pristanka prilikom prve posete našem sajtu. Više o „kolačićima“ koje koristimo možete pročitati u našoj Politici upotrebe „kolačića“.

Pravni osnov prikupljanja i obrade navedenih podataka o ličnosti su Vaš slobodno dat pristanak i naš legitimni interes. Podatke koje prikupljamo automatski koristimo u svrhu vođenja i praćenja statistike u vezi sa korišćenjem našeg internet sajta radi provere njegove ispravnosti, otklanjanja eventualnih nedostataka i unapređenja kvaliteta, što istovremeno doprinosi i poboljšanju Vašeg korisničkog iskustva. U svakom trenutku, vodimo računa o minimizaciji i zaštiti privatnosti Vaših podataka o ličnosti koje automatski prikupimo.

Čuvanje podataka: Navedene podatke čuvamo najduže koliko je neophodno da se ostvari svrha njihovog prikupljanja.

Obaveza davanja podataka: Davanje podataka o ličnosti koje prikupljamo automatski nije obavezno. Međutim, imajući u vidu svrhu njihovog prikupljanja, možete ostati uskraćeni za određene funkcionalnosti našeg internet sajta, pojedine stranice sajta Vam mogu ostati nedostupne i nećete biti u prilici da iskoristite sve mogućnosti koje pruža naš sajt.

 1. Prava lica na koja se odnose podaci o ličnosti

Kao lice na koje se odnose podaci o ličnosti koje prikupljamo, imate sledeća prava u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL):

 • pravo da zahtevate pristup Vašim podacima o ličnosti (čl. 26 ZZPL);
 • pravo da zahtevate ispravku, dopunu ili brisanje Vaših podataka o ličnosti (čl. 29–30 ZZPL);
 • pravo na opoziv pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti u svakom trenutku, pri čemu opoziv ne utiče na zakonitost i dopuštenost obrade obavljene po osnovu pristanka datog pre opoziva (čl. 15 ZZPL);
 • pravo da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti (čl. 31 ZZPL);
 • pravo na prenosivost Vaših podataka o ličnosti (čl. 36 ZZPL);
 • pravo na podnošenje prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti koje prikupljamo u određenu svrhu (čl. 37 ZZPL);
 • pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od značaja i zaštitu podataka o ličnosti (čl. 82 ZZPL).

Kako biste ostvarili prethodno navedena prava, možete nam se zahtevom obratiti putem i-mejl adrese: hipolitaimpero@gmail.com.

 1. Bezbednost Vaših podataka o ličnosti

HIPOLITA primenjuje adekvatne tehničke, organizacione, kadrovske i druge zaštitne mere u cilju zaštite i bezbednosti Vaših podataka o ličnosti koje delite sa nama. Pri izboru mera, a u skladu sa sopstvenim tehničkim mogućnostima i troškovima implementacije mera, naročito uzimamo u obzir prirodu i obim podata o ličnosti, svrhu njihove obrade, moguće rizike prilikom obrade i druge okolnosti od značaja.

Neke od zaštitnih mera koje primenjujemo su: pseudonimizacija i kriptozaštita Vaših podataka o ličnosti, kontrola i  ograničenje pristupa Vašim ličnim podacima, obezbeđivanje njihove poverljivosti i integriteta,  omogućavanje raspoloživosti Vaših podataka o ličnosti na zahtev ovlašćenih lica, povremeno testiranje sopstvenih zaštitnih mera radi provere otpornosti sistema i bezbednosti obrade podataka.

HIPOLITA deli Vaše podatke o ličnosti sa Post ekspres-om, odnosno Post eksport-om, kurirskim servisima JP Pošta Srbije, koji su ujedno kurirske službe čije usluge koristimo kako bismo Vam, u Srbiji ili inostranstvu, dostavili poručenu robu. Kada poručite robu, prosleđujemo podatke iz Vaše porudžbine Post ekspres-u, odnosno Post eksport-u, imajući u vidu da bez deljenja tih podataka ne bi bila moguća realizacija naših obaveza po ugovoru o prodaji niti dostavljanje robe koju ste poručili.

HIPOLITA angažuje spoljne obrađivače podataka o ličnosti koje prikupljamo automatski. Pri izboru obrađivača vodimo računa i koristimo samo usluge onih obrađivača čiji je kvalitet proveren i rad u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije. Zbog prirode posla koji obrađivači podataka obavljaju, delimo pojedine Vaše podatke o ličnosti sa njima. Detaljnije o obrađivačima podataka čije usluge koristimo možete pročitati u našoj Politici upotrebe „kolačića“. Imajte u vidu da se ova Politka privatnosti odnosi samo na internet sajt HIPOLITA, dok obrađivači imaju sopstvene politike privatnosti u skladu sa kojima postupaju.

Osim Post ekspres-u, odnosno Post eksport-u i spoljnim obrađivačima podataka, HIPOLITA ne deli i ne otkriva Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, niti ih iznosi u druge države ili međunarodne organizacije. Od ovoga možemo odstupiti ako budemo zakonski obavezani da otkrijemo neke od Vaših podataka o ličnosti (npr. nadležnim državnim organima).

Prilikom plaćanja karticom u našoj elektronskoj prodavnici, podaci sa kreditne ili debitne kartice koje unosite, ne primaju se i ne obrađuju od strane HIPOLITA, niti mi u bilo kom trenutku dolazimo u potpunosti u kontakt sa Vašim podacima. Kompletan proces naplate obavlja se na zaštićenoj stranici našeg partnera, Raiffeisen banke, a.d, Beograd, koja garantuje sigurnost podataka prilikom kupovine.

Podatke koji nam budu prosleđeni u vezi sa potvrdom o statusu transakcije koristićemo isključivo za naše interne potrebe, u svrhu evidentiranja kupaca, nećemo ih deliti ni otkrivati trećim licima, niti iznositi u druge države ili međunarodne organizacije. Od ovoga možemo odstupiti ako budemo zakonski obavezani da otkrijemo neke od Vaših podataka o ličnosti (npr. nadležnim državnim organima).

 1. Rešavanje sporova

Svi eventualni budući sporovi koji proisteknu iz Politike privatnosti rešiće se mirnim putem ili pred sudom stvarne i mesne nadležnosti prema adresi HIPOLITA (Ivana Mičurina 19, stan 70, Beograd-Rakovica, Rakovica, Republika Srbija), primenom srpskog prava kao merodavnog.