Korpa

Besplatna isporuka za sve porudžbine preko 8.000rsd iz Srbije ili 149€ iz ostalih zemalja.

Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET SAJTA HIPOLITA

Dobrodošli na internet sajt HIPOLITA!

Internet sajt koji je registrovan pod nazivom internet domena hipolita.store u isključivom je vlasništvu Sandre Bošković, pr., čija je preduzetnička radnja HIPOLITA IMPERO registrovana za obavljanje trgovine na malo posredstvom pošte ili preko interneta, kao pretežne delatnosti (u daljem tekstu: HIPOLITA). HIPOLITA se nalazi na adresi Ivana Mičurina 19, stan 70, Beograd-Rakovica, Rakovica, Republika Srbija, sa PIB: 112384483 i MB: 66067530. Naši kontakt podaci su: hipolitaimpero@gmail.com i +381691541144.

Uslovi korišćenja internet sajta HIPOLITA (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja sajta) primenjuju se na Vas kao korisnika ovog internet sajta. Da biste koristili naš sajt neophodno je da prihvatite primenu Uslova korišćenja sajta. Primenu prihvatate kada prilikom prve posete našem sajtu u „prozoru“ koji se pojavi, prihvatite Uslove korišćenja sajta i Politiku privatnosti (čiji sastavni deo čini i Politika upotrebe „kolačića“).

Kada jednom prihvatite primenu ovih dokumenata, „prozor“ za prihvatanje Vam se više neće pojavljivati prilikom narednih poseta sajtu. Naknadno odustajanje od primene Uslova korišćenja sajta nije moguće, stoga Vam preporučujemo da pročitate ovaj dokument pre prihvatanja i ukoliko pronađete bilo šta sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite naš internet sajt.

Uslovi korišćenja sajta obavezuju od dana objavljivanja na ovom internet sajtu, odnosno od 9.9.2021. godine.

HIPOLITA zadržava pravo izmene Uslova korišćenja sajta bez prethodnog obaveštavanja, a radi usklađivanja sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije i sopstvenim potrebama poslovanja. Izmenjena verzija obavezuje od dana objavljivanja na internet sajtu, na čiju primenu pristajete korišćenjem sajta HIPOLITA nakon objavljenih izmena. Kako Vas kao korisnika ovog internet sajta obavezuje uvek poslenja objavljena verzija Uslova korišćenja sajta, preporučujemo da s vremena na vreme pročitate ovaj dokument.

  1. Svrha internet sajta HIPOLITA

Svrha ovog internet sajta jeste prodaja sportske odeće za moderne žene ratnice, koju prodaje HIPOLITA, preduzetnička radnja čija se pretežna delatnost odnosi na trgovinu na malo posredstvom pošte ili preko interneta. U ponudi imamo širok asortiman helanki, topova, kompleta, šorceva i kombinezona, koji su svi specijalno dizajnirani i skrojeni od pažljivo odabranih materijala, omogućujući Vam udobnost, kako pri svakodnevnim aktivnostima, tako i prilikom najintenzivnijih treninga, uz istovremeno isticanje Vaše figure na najbolji način. U tu svrhu, na našem sajtu nalazi se elektronska prodavnica u kojoj je izložena ponuda robe koju prodajemo.

  1. Izjava o odricanju od odgovornosti

HIPOLITA ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili štetu koji nastanu prilikom ili u vezi sa korišćenjem bilo kog materijala koji se nalazi na ovom internet sajtu (poput opisa proizvoda, fotografija i sl).

HIPOLITA ne snosi odgovornost za potpunost, tačnost ili preciznost bilo kog materijala koji se nalazi na ovom internet sajtu, tako da korisnici isti koriste na sopstvenu odgovornost.

HIPOLITA ne snosi odgovornost za eventualna kašnjenja, nepreciznosti ili nepotpunosti u vezi sa objavljivanjem podataka u elektronskoj prodavnici na ovom sajtu, ukoliko su opravdani razlozima na koje ne možemo da utičemo, a naročito razlozima tehničke prirode ili više sile.

HIPOLITA ne snosi odgovornost za eventualna odstupanja u izgledu, boji ili drugim karakteristikama (poput veličine i sl) između onoga što je navedeno u elektronskoj prodavnici o robi koju prodajemo i robe koja Vam bude dostavljena, s obzirom na to da se u elektronskoj ponudi nalaze primerci robe koji služe kao standardizovani fotografisani modeli i uzorci.

HIPOLITA ne snosi odgovornost za eventualno kršenje Uslova korišćenja sajta, ukoliko je kršenje posledica događaja ili okolnosti na koje ne možemo da utičemo, naročito onih koji su izvan naše razumne kontrole i savesnog delovanja.

  1. Zaštita intelektualne svojine

HIPOLITA je nosilac autorskog prava na svim materijalima koji se nalaze na ovom internet sajtu, posebno uključujući, ali ne ograničavajući se na opise robe, tekstove na različitim delovima sajta, fotografije (osim onih koje su dostupne za slobodnu upotrebu), skice, dizajn i strukturu sajta.

HIPOLITA je nosilac i drugih prava intelektualne svojine na materijalima na ovom internet sajtu koji nisu izričito pomenuti u Uslovima korišćenja sajta.

Snimanje, preuzimanje i/ili kopiranje pomenutih autorskih dela i drugih predmeta zaštite, kao i njihovo objavljivanje na drugim internet sajtovima ili društvenim mrežama, dozvoljeno je samo uz pisanu saglasnost HIPOLITA, posredstvom linkova sa ovog internet sajta uz obezbeđivanje vidljivosti izvora i samo u lične i nekomercijalne svrhe.

Zabranjeno je neovlašćeno objavljivanje, snimanje, preuzimanje, umnožavanje na bilo koji način, stavljanje u promet, reklamiranje i/ili javno saopštavanje celine ili dela gorepomenutih autorskih dela i drugih predmeta zaštite na bilo koji drugi način (uključujući i interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti).

Nije dozvoljena upotreba našeg imena, našeg logoa, bilo kakvih podataka koji se odnose na preduzetničku radnju HIPOLITA ili podataka o ličnosti koji se odnose na preduzetnika Sandru Bošković, osim uz pisanu saglasnost HIPOLITA i u lične i nekomercijalne svrhe.

Zabranjeno je u komercijalne svrhe nuditi, reklamirati, stavljati u promet, skladištiti, uvoziti, izvoziti, prevoz i/ili koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji drugi način robu kupljene kod nas koja je obeležena našim logoom.

Zabranjeno je vršenje pomenutih radnji i uz skidanje, izmenu ili preradu našeg logoa sa robe kupljene kod nas.

Svaki od prethodno opisanih oblika povrede autorskog prava i drugih prava intelektualne svojine čiji je nosilac HIPOLITA sankcioniše se prema važećem krivičnom i prekršajnom zakonodavstvu Republike Srbije, a HIPOLITA će preduzeti i sva druga potrebna pravna sredstva u cilju zaštite.

  1. Linkovi ka ovom internet sajtu i linkovi ka drugim internet sajtovima

Dozvoljeno je savesno pravljenje linkova ka sajtu HIPOLITA sa drugih internet sajtova ili društvenih mreža, u skladu sa Uslovima korišćenja sajta, posebno imajući u vidu deo „Zaštita intelektualne svojine“.

HIPOLITA može povremeno napraviti link ka drugim internet sajtovima registrovanim pod nazivima internet domena u registrima u Republici Srbiji ili inostranstvu ili ka društvenim mrežama.

Imajte u vidu da se Uslovi korišćenja sajta odnose samo na korišćenje ovog internet sajta, a ne i na druge sajtove ili društvene mreže, te HIPOLITA ne snosi odgovornost za njihovo poreklo niti sadržaj.

Svaka zloupotreba, kao i pravljenje linkova ka ovom sajtu sa drugih internet sajtova ili društvenih mreža koji su protivni Uslovima korišćenja sajta, sankcionišu se prema važećem krivičnom i prekršajnom zakonodavstvu Republike Srbije, a HIPOLITA će preduzeti i sva druga potrebna pravna sredstva u cilju zaštite.

  1. Interakcije korisnika internet sajta HIPOLITA

Internet sajt HIPOLITA pruža Vam mogućnost korisničke interakcije. Možete ostaviti recenziju na robu koju imamo u ponudi u elektronskoj prodavnici, obratiti nam se direktnom porukom preko našeg sajta i sl.

Korisnicima internet sajta HIPOLITA zabranjene su interakcije koje predstavljaju neprimerene ili neželjene komentare, govor mržnje i/ili uvredljive izjave, „spamovanje“, bilo koji vid uznemiravanja nas ili drugih lica, kao i svaki drugi oblik neprihvatljivog ili neželjenog ponašanja.

Ako korisnik bude koristio mogućnost interakcije na našem sajtu protivno Uslovima korišćenja sajta, bićemo prinuđeni da Vašu interakciju uklonimo, odnosno ne objavimo i da Vas upozorimo na zabranu daljeg vršenja istih ili sličnih interakcija, inače će Vam biti onemogućen pristup našem internet sajtu.

  1. Rešavanje sporova

Svi eventualni budući sporovi koji proisteknu iz Uslova korišćenja sajta rešiće se mirnim putem ili pred sudom stvarne i mesne nadležnosti prema adresi HIPOLITA (Ivana Mičurina 19, stan 70, Beograd-Rakovica, Rakovica, Republika Srbija), primenom srpskog prava kao merodavnog.

7.Instant plaćanje Narodne banke Srbije – IPS skeniraj

Online porudžbina može se platiti instant plaćanjem, metodom IPS skeniraj.

Kada se izabere IPS skeniraj kupac će biti preusmeren na stranicu na kojoj će biti prikazan jednokratan IPS QR kod koji je obezbedila (Banca Intesa Beograd).

Aplikacijom mobilnog bankarstva koju ima instaliranu na svom mobilnom uređaju kupac skenira/preuzima podatke iz generisanong IPS QR koda i plaćanje obavlja jednostavno, u sigurnom okruženju svoje banke.

Infromacija o ishodu plaćanja biće prikazana kupcu odmah po završetku obrade na našem sajtu ali će mu biti dostavljena i putem imejla.